STATICA data Plug-in dla programu AMIBROKER

Przedstawiony opis dotyczy wersji pluginu dostępnej przed 10 grudnia 2009 roku (nazwa pliku: Statica.dll, wydany 20.11.2008).


Jak zainstalować plugin?

Przed przystąpieniem do konfiguracji programów Notowania 3 MAX i AmiBroker, należy skopiować plik Statica.dll, który zawiera plugin. Plik domyślnie znajduje się w lokalizacji C:\Program Files\Notowania3MAX\Plugin...

Folder zawierający plik statica.dll

... i powinien być skopiowany do folderu pluginów programu AmiBroker (C:\Program Files\AmiBroker\Plugins).

Folder docelowy AmiBrokera

powrót do początku

Uruchamianie programów na komputerach z Windows Vista

Użytkownicy systemu Windows Vista powinni uruchamiać programy Notowania 3 MAX i AmiBroker w trybie administratora. Tylko w ten sposób możliwe jest korzystanie z połączenia pomiędzy programami.

Jednym ze sposobów uruchamiania programów w ten sposób jest wybór prawym klawiszem myszy na skrócie do programu polecenia "Uruchom jako administrator".

Uruchamianie w trybie administratora

powrót do początku

Ustawienia bazy AmiBrokera

Po umieszczeniu pliku Statica.dll w folderach programu AmiBroker należy przystąpić do stworzenia nowej bazy w programie AmiBroker.

W tym celu z menu File należy wybrać New - Database...

Tworzenie nowej bazy

W polu Database folder należy wskazać ścieżkę docelową folderu, w którym utworzona ma być nowa baza użytkownika.

Wskazanie nazwy dla bazy

Zaznaczona pozycja Load this database at sturtup będzie powodować automatyczny start definiowanej bazy przy starcie programu AmiBroker. Baza zostanie utworzona po użyciu przycisku Create.

Dalsze postępowanie dotyczy ustawień parametrów nowoutworzonej bazy.

Z rozwijanej listy w pozycji Data source należy wybrać pozycję Statica data Plug-in.

Konfiguracja ustawień bazy

W polu Numbers of bars (maksymalna liczba rekordów bazy) należy podać wartość limitu...

Konfiguracja ustawień bazy

... oraz podstawowy interwał bazy w oparciu o który będą budowane wykresy - Base time interval.

Konfiguracja ustawień bazy

Przed ukończeniem konfiguracji bazy można jeszcze zmienić ustawienia Intraday settings. W ten sposób, aby Day session (RTH) Start i End ustawiony był na godzinę 00:00. Dzięki temu ustawieniu zawsze będą wyświetlane wykresy w pełnym zakresie dnia bez względu na godziny notowań.

Ustawienia zakresu godzin sesyjnych

Fakt poprawnego połączenia AmiBrokera z programem Notowania 3 MAX potwierdza komunikat tesktowy oraz zielony kolor w polu statusu pluginu.

Potwierdzenie działającego pluginu

powrót do początku

Otwieranie wykresu

Przed pierwszym otwarciem wykresu, należy dodać skrót nazwy waloru jaki zamierza otworzyć użytkownik.

W tym celu należy wybrać z menu Symbol - New...

Dodawanie nowego symbolu

i podać skrót.

Dodawanie nowego symbolu

Po dodaniu skrótu będzie on dostępny na zakładce Symbols lub w rozwijanym menu.

Dodawanie nowego symbolu

Wykres otworzyć można wybierając z menu File - New - Default Chart lub przez dwukrotne kliknięcie w symbol waloru na zakładce Symbols.

Otwieranie nowego wykresu

powrót do początku

Pobieranie danych

Pierwsze otwarcie wykresu spowoduje wyświetlanie notowań z bieżącej sesji oraz nastąpi rozpoczęcie procesu pobierania danych historycznych poprzez program Notowania 3 MAX. Trwa to od kilku do kilkunastu sekund i jest uzależnione od wielkości limitu bazy AmiBrokera i szybkości połączenia internetowego.

Fakt pobierania danych oznaczony jest niebieską kontrolką, która prezentuje nazwę waloru aktualnie pobieranego, a po wskazaniu myszką - dodatkowo prezentuje informację o aktualnie pobieranym pliku.

Otwieranie nowego wykresu

Plugin jednorazowo pobiera dane w zakresie:

interwałzakres sesji
tickowy30
minutowy90
dziennybez ograniczeń

Jeżeli pierwsze otwarcie wykresu nie wyczerpało ustalonego limitu bazy AmiBrokera, przy ponownym uruchomieniu programu zostanie pobrana kolejna partia danych historycznych.

Innym sposobem uzupełnienia danych w bazie jest kliknięcie prawym klawiszem myszy na statusie pluginu i wybór polecenia Aktualizuj dane.

Pobieranie danych

Proces pobierania danych może być powtarzany, aż do osiągnięcia limitu ustawionego w bazie AmiBrokera. Aktualna ilość rekordów zgromadzonych w bazie można sprawdzić wskazując Database information na pasku.

Stan limitu bazy

Osiągnięcie wartości równej ilości rekordów ustawionych w parametrach bazy oznacza, że historia została już załadowana w zakresie jaką przewidział użytkownik i nie będzie już pobierana.

Aby wyświetlić na wykresie pełny zakres notowań zgromadzonych w bazie AmiBrokera należy wybrać z menu View - Zoom - All.

Wyświetlenie pełnego zakresu

Wyświetlenie pełnego zakresu

powrót do początku

Okno notowań

Korzystając z pluginu można w programie AmiBroker wyświetlić oferty kupna i sprzedaży dla walorów z GPW. W tym celu należy włączyć podgląd okna Realtime Quote.

Włączenie okna Realtime Quote

A następnie dodać wybrany instrument do okna Realtime Quote.

Dodawanie waloru do okna Realtime Quote

W oknie prezentowane są następujące wartości:

Program z widokiem okna RT

powrót do początku

Uwagi

Program AmiBroker wyświetla wykresy w oparciu o zdefiniowaną bazę danych (limit rekordów, podstawowy interwał). Oznacza to fakt, że zmiana wyświetlanego wykresu z minutowego na dzienny powoduje agregację danych na wykresie do zadanego interwału. Zmiana interwału wyświetlanego wykresu nie oznacza zmiany formatu danych w bazie programu AmiBroker. Bez względu na oglądany interwał (minutowy, czy dzienny), zakres historyczny dostępnych w bazie programu AmiBroker będzie identyczny.

Użytkownik pracujący w oparciu o ustawienia bazy z podstawowym interwałem 1-minuta nie będzie miał możliwości przełączenia widoku na wykresie na niższy niż 1-minuta (np. tickowy). Wynika to z ustawień użytkownika.

Użytkownik zmieniając parametry już istniejącej bazy powinien zdawać sobie sprawę, że zmiana limitu rekordów na niższy nie spowoduje rzeczywistego zmniejszenia ilości danych w bazie.

powrót do początku

Opcje zaawansowane

W aplikacji Serwer Notowań, która towarzyszy programowi Notowania 3 MAX, znajdują się dodatkowe funkcje z którym może korzystać użytkownik programu AmiBroker.

Zarządzanie bazą

Program Notowania 3 MAX domyślnie zarządza bazą danych programu AmiBroker. Istnieje możliwość wyłączenia tej funckji.

Ustawienia bazy

Dla użytkowników, którzy posiadają własną historyczną bazę danych, program Notowania 3 MAX oferuje tryb pracy pluginu, który pozwala tylko aktualizować dane.

Pracując w tym trybie baza danych programu AmiBroker nie będzie nadpisywana danymi z pluginu, a jedynie aktualizowana. Ten sposób korzystania z pluginu pozwala na uzupełnianie bazy AmiBrokera o notowania z bieżącej sesji oraz, o ile występuje taka konieczność, brakującymi. Plugin nie rozpoznaje sytuacji, gdy wewnątrz bazy programu AmiBroker znajduje się luka w danych historycznych i nie uzupełnia ich.

Podczas pracy z wyłączoną funkcją zarządzania bazą przez program Notowania 3 MAX, należy pamiętać, że każda zmiana podstawowego interwału bazy może powodować nieprawidłowe z punktu widzenia ciągłości wykresu wyświetlanie wykresu.

Długie nazwy

Program Notowania 3 MAX, poza skrótami, oferuje również możliwość pracy z nazwami skróconymi instrumentów. Po włączeniu tej opcji, użytkownik może jako symbol podawać skróconą nazwę waloru.

Ustawienia bazy

Na przykład zamiast skrótu ATT - nazwę AZOTYTARNOW. Podawana nazwa musi być zgodna z nazwą skróconą publikowaną przez GPW.

Długa nazwa zamiast skrótu

powrót do początku

Wszystkie wątpliwości i pytania dotyczące programu Notowania 3 MAX i pluginu dla programu AmiBroker można kierować na adres poczta@statica.pl

STATICA © 2008